Miljöpolicy

SMC Miljöpolicy

Miljödiplom

Verksamheten

Säffle Motor Clubs verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt medverka till en klubbutveckling i miljöns tecken. Säffle Motor Club och dess medlemmar, förbinder sig att följa Svenska Bilsportförbundets miljöpolicy och att sprida kännedom om denna.

Bilsportens utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att:

  • vid all verksamhet visa respekt för den gemensamma miljön
  • använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
  • anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även kan bedrivas i samhällsnära områden
  • alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
  • handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra vätskor liksom batterier och uttjänta bildelar
  • efter träning och tävling lämna förbrukat materiel vid därför avsedd plats
  • förebygga miljöolyckor

Säffle Motor Club förbinder sig att:

  • genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare, funktionärer och övriga medverkande
  • aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för bilsportens utövare
  • ha en inköpspolicy som slår fast att man aktivt väljer miljömärkta varor eller tjänster och på sikt kommer att dokumentera detta.

Miljökommittén